GIỎ ĐỒ | SHOPPING CART1132

Close

Sell Your Items

Over three million shoppers went to 195Designs to shop for Ao Dai.

You want million of people all over the world to see what you're selling specially for Vietnamese Market? You're in the right place.

We have an entire team dedicated to help you start selling your items and earn money. 

Seller Account  Register

Contact us if you have more questions

____________________________________________________


Hơn ba triệu người mua sắm đã đến 195Designs để mua áo dài.

Bạn muốn hàng triệu người trên khắp thế giới thấy những gì bạn đang bán đặc biệt cho thị trường Việt Nam? Bạn đang ở đúng nơi.

Chúng tôi có cả một đội ngũ chuyên trách để giúp bạn bắt đầu bán các mặt hàng của mình và kiếm tiền.

Đăng ký tài khoản người bán 

Seller Account  Register

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thêm câu hỏi