GIỎ ĐỒ | SHOPPING CART1132

Close

ÁO DÀI Kem Vàng Tơ Tầm cao cấp may 2 lớp Tay Von Kết Đá Pha Lê| Ivory AO DAI Crystal Size 6

$175.00 $275.00

SKU: 033018-1

ÁO DÀI Kem Vàng Tơ Tầm cao cấp may 2 lớp Tay Von Kết Đá Pha Lê| Ivory AO DAI Crystal

  • May 2 lớp 
  • Nách 14 inches 
  • Tay 11 inches 
  • Ngực 35 inches 
  • Eo 28 inches 
  • Dai 60 inches 

Bạn Đã Xem (You also Viewed)